Forssan vanha hautausmaa

Forssan hautausmaan vanhan puolen hautapaikkakartta vaati kiireellistä taltiointia ja uudelleenpiirtoa vuonna 2017. Vanha, 1900-luvun alkupuolella laadittu ja kankaalle liimattu paperikartta oli alkanut hapertua ja muuttua monin paikoin lukukelvottomaksi. Suuren 154 cm ✕ 95 cm kartan taltioiminen tavallisilla skannereilla ei koosta ja huonosta kunnosta johtuen tullut kysymykseen.

Kuvasimme hauraan kartan lähes 8000 hautapaikkaa yksityiskohtaisesti ja kokosimme kuvat yhteen oikeille paikoilleen. Näin luodun suurikokoisen taltion pohjalta piirsimme kartan uudelleen CAD-yhteensopivana ja vahvapiirteisenä vektorigrafiikkana alkuperäisessä mittakaavassa 1:200.

Piirron yhteydessä lisäsimme karttaan mittoja ja numeroimme hautarivit. Mitat ja vahvat numerot helpottavat hautausmaalla työskentelevien arkea ja vähentävät väärin­käsityksiä.

Tulostutimme valmista karttaa kolme kappaletta koossa 1470 mm ✕ 891 mm. Tämä koko valittiin, jotta suuri kartta olisi tarvittaessa mahdollista taitella siististi A4-pinoksi. Tulostuksesta vastasi Kutomon Kopio Oy.