Koijärven hautausmaa

Forssan seurakunnan hoitamalle Koijärven hautausmaalle tarvittiin keväällä 2019 uusi ja yhtenäinen kartta. Hautausmaa on laajentunut vuosikymmenien kuluessa, minkä seurauksena kartta-aineisto koostui 1960-luvulta lähtien usealla eri vuosikymmenellä laadituista kartoista. Ensin skannasimme ja yhdistimme vanhat karttalehdet, minkä jälkeen piirsimme lähes 3000 hautapaikkaa käsittävän kokonaisuuden uudelleen yhtenäisellä tyylillä.

Lähdemateriaalina toimineet vanhat kartat eivät aina vastanneet todellista tilannetta maastossa, joten kesän mittaan suoritimme maastomittauksia ja valokuvauksia kahdessa otteessa. Saimme poikkeamat korjattua ja kartan ajan tasalle yhteistyössä hautausmaan hoitajan kanssa.

Korjausten rinnalla karttaan lisättiin lukuisia selkeyttäviä merkintöjä, kuten selkeä rivinumerointi, osastojen rajat ja hautausmaan rakennukset. Esimerkin lopputuloksesta voit nähdä alla.

Lähikuva sankarihauta-alueesta, jonka piirsimme lähes täysin maastomittauksiin ja hautaluetteloon perustuen.

Teimme kartasta kaksi versiota, mitoilla ja ilman mittoja. Ensin lähinnä piirtotyön apuna toimineet mittamerkinnät kehittyivät työn edetessä tuiki hyödylliseksi tiedonlähteeksi myös hautausmaan henkilöstölle. Esimerkin kartan mitallisesta versiosta voit nähdä alla.

Mitat helpottavat hautausmaalla työskentelyn arkea.

Sovitimme uuden kartan mittakaavaan 1:200 ja A0-kokoon tarkkuudella 300 pistettä tuumalle. Tulostutimme kartan kahdesta versiosta kuusi tulostetta, joista yksi säänkestävälle paperille. Tulostuksesta vastasi Forssassa toimiva Merkintätalo.