Jokioisten hautausmaa

Keväällä 2020 saimme Jokioisten seurakunnalta tehtäväksemme entisöidä Jokioisten hautausmaan kartan, kooltaan 120 cm ✕ 150 cm. Suurikokoinen, Oiva Tuomen vuonna 1989 piirtämä kartta oli kolmessa vuosikymmenessä haalistunut niin vaikealukuiseksi, että hautausmaan henkilöstön työ alkoi vaikeutua. Koon ja haalistumisen vuoksi yksinkertainen taltiointi taso- tai rullaskannerilla ei tullut kysymykseen.

Suuresta, noin 7000 hautapaikkaa käsittävästä kartasta otettiin lähes 100 valokuvaa, kuten kuva vasemmalla. Kuvat ensin siistittiin, sitten yhdistettiin konenäköä hyödyntäen ja lopuksi yhdistelmä viimeisteltiin käsin. Tarkkuudeksi saimme erinomaisen 300 pikseliä tuumalle.

Haalistuneimpien viivojen tunnistus tuotti ensin haasteita. Onnistuimme kuitenkin kehittämään menetelmäämme, minkä jälkeen haaleimmatkin viivat nousivat vahvasti esiin valkoisesta taustasta. Lopputulosta voi tarkastella viereisestä kuvanäytteestä.

Kartta päätettiin sovittaa ja tulostaa käytännölliseen A0-kokoon 841 mm ✕ 1189 mm. Tämä edellytti alkuperäisen mittakaavan 1:200 nostamista tiiviimpään mittakaavaan 1:300.

Lähikuva Jokioisten hautausmaan kauniin pyörestä länsipäädystä kuvien yhdistämisen ja siistimisen jälkeen.

Lisätehtävänä hautausmaan hoitajan kenttätyötä helpottaaksemme jaoimme kartan alueet A4-kokoisiksi sivuiksi mittakaavassa 1:300. Helposti tulostettavien sivujen avulla hautarivikohtaisten operaatioiden suunnittelu ja dokumentointi käy helpommin.

Näyte kartasta jaettuna A4-kokoisiksi sivuiksi.