Reprokuvaus

Digitointimenetelmämme perustuu yhdistävään reprokuvaukseen. Reprokuvauksella tarkoitetaan dokumenttien taltiointia valokuvaamalla skannaamisen sijaan. Arvokkaita dokumentteja ajatellen tästä on useita hyötyjä.

Reprokuvaus ei aiheuta alkuperäiseen dokumenttiin mekaanista rasitusta. Esimerkiksi suuren koon skannerit perustuvat usein dokumenttia liikuttaviin teloihin ja edellyttävät dokumentin syöttämistä telajärjestelmän läpi. Hauraiden ja kupruisten dokumenttien kohdalla tämä lisää tuhoutumisen riskiä. Reprokuvaamisessa riittää, että dokumentti pystytään levittämään pinnalle valokuvaamista varten. Vaikeasti aukeavan dokumentin, kuten vanhan vihon tapauksessa dokumenttia ei tarvitse edes avata kokonaan.

Skannereiden lukupään kirkas valo voi aiheuttaa kuvaan kemiallisia reaktioita [1]. Reprokuvaus sen sijaan voidaan suorittaa suhteellisen vähällä valolla kamerajalustoja ja pitkiä suljinaikoja käyttäen.

Reprokuvauksessa tulee kiinnittää huomiota kameran linssin aiheuttamaan geometriseen vääristymään. Kuvaus tulee näin ollen suorittaa linssillä, jolla vääristymä on häviävän pieni ja pienikin vääristymä tulee korjata jälkikäteen. Ammattimaiset kamerarungot ja kuvankäsittelyohjelmat osaavat onneksi korjata vääristymän automaattisesti mikäli linssi ja sen ominaisuudet ovat laajalti tunnettu.

[1] Digiwiki.fi, 2011. Esinekuvien digitointi.